Akupainanta

Japanilainen akupainanta eli shiatsu on hierontamenetelmä, joka perustuu perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen. Hoito toteutetaan käsin ilman ihokudoksen läpi pistettäviä neuloja. Shiatsu sanana tarkoittaakin sormilla, peukalolla, painamista. Opinahjossani Frantsilassa opetettu shiatsun tyylilaji on hidasta ja rauhoittavaa. Tässä tyylilajissa painellaan ja hierotaan kehon energiakanavia sekä niillä sijaitsevia akupisteitä. Hoitoon kuuluu myös vetoja ja venytyksiä aina asiakasta kuunnellen. Toteutan shiatsua sormien lisäksi kämmeniä, peukaloita, rystysiä, kyynärvarsia sekä polvia ja jalkoja paineluapuna käyttäen. Nykyaikainen shiatsu-terapia pohjautuu myös lääketieteelliseen tutkimukseen monen sadan vuoden ”ihmiskokeiden” ja kehityksen lisäksi. 

 

”Vaivun hoidon aikana syvään rauhoittumisen tilaan, johon en muutoin kykene” 

 

Asiakkaani kertoi minulle näine sanoin syynsä tulla aina uudestaan shiatsuhoitoon. Kun vauhti, odotukset tai vaatimukset ylittävät kyvyn kuunnella itseään ja pysähtyä, elimistön luontainen tasapainotila järkkyy ja kosketus itseen heikkenee. Tämä hoidollinen hetki luo mahdollisuuden koko mielen ja kehon konkreettiselle pysähtymiselle. Shiatsu luo hetken hiljaisuudelle. 

 

Mitä ihmisessä hoidon aikana tapahtuu?

 

Länsimaisen ymmärryksemme kautta hermostomme tasapainottuu lepohermostomme aktivoitumisen myötä. Tätä rentoutumisen tilaa ohjaa niin yksinkertainen asia kuin hengitys. Myös me länsimaissa olemme voineet todeta tutkimuksin iholla olevat sähkömagneettiselle värähtelylle herkät kohdat. Näitä kohtia käsittelemällä kehossamme vapautuu endorfiiniä. Tämän mielihyvähormonin vaikutuksesta kipu häviää, mieli ja keho rauhoittuvat, verenpaine laskee ja lihasjännitykset laukeavat. Tällöin solujen hapensaanti paranee veren- ja imunestekierron tehostumisen myötä.

 

Akupainannalla hoidetaan ja ylläpidetään ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä.

 

Säännöllinen Shiatsu-hoito vahvistaa ja auttaa kehoa auttamaan itse itseään. Hoitojen avulla elimistössämme virtaavat energiat saavat mielemme ja kehomme toimimaan tasapainoisemmin. Nämä energiat ovat puhdasta fysiikkaa; hiukkasten värähtelyä eri taajuuksin riippuen kehomme materiasta. Esimerkiksi erilaisista kuormitustiloista johtuen kipu- tai jumitilat lihasjännityksineen, matala-asteisine tulehduksineen tai verenkierron tukostiloineen estävät elimistössämme akukanavissa tapahtuvaa luonnollista virtausta. Shiatsulla hoidetaankin mm. stressiä, hartia- ja niskajännityksiä, unettomuutta, päänsärkyä, migreeniä, kiputiloja selässä tai muualla kehossa, ruoansulatus- ja virtsatievaivoja. Shiatsu painalluksen avulla elimistömme tukostilat hellittävät, aineenvaihdunta elpyy, rentoutuminen mahdollistuu ja elinvoimamme palautuu.

 

Tervetuloa shiatsuun!

 

shiatsu (2h) = 105 € (sis. alv)

 

Hoito toteutetaan lattialla pehmeällä hoitoalustalla. sinun on hyvä pukeutua pehmoisiin ja mukaviin vaatteisiin hoidon ajaksi. Hoidon aikana käytetään tyynyjä ja peitteitä tekemään olosi mukavaksi. hoito kestää kaksi tuntia. ethän syö raskasta ateriaa ennen hoitoa.

 

Valkean polku akupainannan maailmaan

 

Mielenkiintoni kiinalaista lääketiedettä kohtaan heräsi käsilläni kuuntelevan ja tuntevan työni tuotoksena. Koin, että en ollut löytänyt riittäviä ja loogisia selityksiä tuntemilleni asioille hoitotyössäni puhtaasti länsimaisen lääketieteen kautta. Haluan ymmärtää ja auttaa asiakkaitani, etsiä syy ja seuraussuhteita, käsitellä sekä mieltä että kehoa yhdessä näille tasapainoa tuottaen. Yllätyksekseni en ole vain saanut lisää uutta tietoa vaan myös kyennyt syventämään aikaisempien opintojeni ja työni sekä kokemukseni tuomaa pääomaa aivan uudella tavalla. Nautin voida yhdistää ja miksata tietoa ja taitoa asiakkaitteni parhaaksi.